Vile

Vile su anđeli čuvari Prirode i životinja, svjetlosna bića koja žive u šumama, prirodi, među cvijećem, iako najviše vole boraviti na vrhovima visokih planina. Prema legendama  ljudima daruju sreću i ispunjavaju želje. Po noći ih se može
vidjeti kako plešu po livadama i šumskim proplancima. A ponekad, kada se žele skriti od ljudi, pretvaraju se u prekrasne bijele labudove.

Njihova životna zadaća je osiguravanje zdravlja Majke Prirode. Za razliku od anđela, čija su tijela isključivo astralna, vile imaju vrlo svijetla eterična tijela ljudske veličine i stoga ih je lakše za vidjeti nego anđele. One, za razliku od ostalih anđela, žive u gušćem dijelu astralnog nivoa, koji je u doticaju sa fizičkim nivoom.