Wakyambi patuljkinje i patuljci

Wakyambi patuljkinje su sićušna, ali iznimno snažna bića koja posjeduju veliku moć nad stijenama i elementima minerala Zemlje. One rade sa stijenama, draguljima, kristalima i metalima, te se smatraju čuvaricama skrivenih blaga.

Wakyambi su visoke 35 – 40cm, likom nalikuju ljudima, tamne su boje kože, žive ispod zemlje i mogu mijenjati svoj oblik. Slobodno se kreću između Zemlje, vilinskog svijeta i svijeta ljudi. To su prijateljska, dobronamjerna, ljubazna, nepokolebljiva i postojana bića koja dobro odgovaraju na ljubav. Hrane se hranom načinjenom od njihovog elementa. Može ih se vidjeti kako iskaču iz rupa na panjevima stabla, a ponekad i nestanu u samom stablu.

Budući da su vesele prirode, jako vole slavlja i ples.